Archive for April, 2008

26
Apr
08

Challenges are supposed to stimulate…

It’s good that Malagasy Youth becomes more and more interested in adhering in organizations, clubs and associations. The problem is that in these clubs and association, each member not only is physically but aso mentally committed to contribute in the achievements of the associations’goals. There may be chart and disciplines in these organizations but it’s not compulsory. So it’s not very difficult to remain active member of it since youg people needs freedom. Yet, there are many challenges to overcome in the association and that’s why there are many of the members who become coward and discouraged and finally give up. Could you guess what was wrong? Even if they don’t tell the truth ,their problems was when they had to face hard time and find solutions for big problems. They think that they’re not the ones to have the best solutions and that they are not finally able to do it. I’ve experienced this and I can say that the results are worst than having stayed in the club and try to work with other in order to improve one’s skill and finally achieve the ojectives. Because once you’re out that’s there that you realize you should have done it though because nobody’s perfect in the world. Specific and ideal solution for one specific problem doesn’t exist but everybody just tries to do their best to overcome these. That’s why I say challenges in one’s work and study are supposed to stimulate and not discourage and prevent one person from trying to succeed. If you understand what Isay and is doing it, it’s good but if you are among the ones who were like me. Just think about it and you’ll realize I tell the truth.

Advertisements
26
Apr
08

Miaina ao anaty nofy: tsy maintsy mandalo amin’izany daholo ve ny rehetra?

Ao anatina fotoana tena tsy mazava mihitsy ity olona iray ary rehefa natao ny fanadihadiana dia hita fa hay tsy izy irery no mandalo izany fa ny ankabeazan’ny olona nanontaniana dia nandalo teo avokoa. Noho izay antony izay dia tiako ho zaraina ilay izy ary indrindra indrindra hanontaniana ny hevitry ny mpamaky rehetra satria ny hevitry ny maro hono tsinona mahataka-davitra. 

Taona vitsy saingy volana marobe izao io olona resahako io dia toa lasa an’eritreritra matetika ary varimbariana lava. Toa miaina anaty nofy izay izy ary te hifoha mafy nefa tsy mety. Tsy matory anefa izy amin’izany fa toy ny olon-drehetra ihany. Matory dia mifoha dia misakafo sy mianatra ary miasa ihany koa. Ny olana anefa rehefa atao ny fadinihana dia toa mahatsapa tena ohatry ny tsy nanao n’inon’inona mihitsy izy ary na ireo fanaony andavan’andro ary dia toa tsy iainany akory entin’ny fahazarana fotsiny. 

Rehefa nitantara ny olany tamiko io olona io dia navaliko azy fa efa nandalovako ny toy izany ary ny tsara atao indrindra dia tsy eritreretina be ilay izy. Tsy nandaitra taminy anefa io toro hevitro io saingy tsy hiatako intsony izay azoko natao azy. Azoko tsara ny manjo azy ary azon’ny olona akaiky azy rehetra koa. Saingy ny marina dia tsy ho mitovy mihitsy ny tranga satria hafa izy, hafa aho ary toy izany koa ny namana sy tapaka efa nandalo io nofy tena lava be io.

Mety holazainareo ho adala aho raha tsy mitovy hevitra aminay ianareo na hoe tsy nandalo tamin’izay efa nolalovako sy lalovan’io olona io amin’izao ianareo. Na izany aza anefa dia raisina an-tanam-polo daholo izay mety ho soso-kevitra na torohevitra avy amin’ny rehetra.

26
Apr
08

Gagner peut ne pas etre la seule raison de la participation à une compétition

C’est vrai qu’on est fou de participer a un jeu ou à une compétition si ce n’est pour gagner. Si c’est perdu d’avance, ce ne serait que peine perdue et gaspillage de temps de persister. Il est aussi vrai que dans une competition loyale, on ne peut jamais savoir ce qui pouirrait se passer. Or pour moi, les competitions servent à stimuler ce qui fait par exemple que meme le plus cancre de la classe peut obtenir une mention contre le petit professeur à qui on pariait une mention très bien. Le truc ce n’est pas de rester obseder à la victoire et ne pas arreter de penser que faire pour y arriver mais juste essayer, non, au faite il ne faut pas qu’essayer mais vraiment faire tout son possible et donner le maximum pour atteindre son but. Ce n’est pas qu’il faut se sous estimer ou ne pas penser du tout à gagner mais le truc c’est de rester zen, bien respirer et se concentrer a donner le meilleur de soi. C’est tout et ce n’est pas difficile. Je connais pas mal de gens surtout ici à Madagascar qui ne pense qu’à eux-memes et qui s’obstinent à vouloir tout faire pour monter encore plus haut qu’ilss ne le sont déjà. C’est ce qui empeche le developpement à Madagascar mais on ne va pas revenir là dessus.

Bref, le meilleur des clés c’est de faire une compétition avec soi-meme; avec ce qu’on a déjà accompli et le reste suivra. Ne croyez pas que je suis en train de dire que l’essentiel est d’avoir participé. C’est un peu ca à la différence qu’il faut faire plus que l’on a déjà fait.

P.S: Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre tellement c’est clair dans ma tete mais je ne sais pas si j’ai bien su l’expliquer.

26
Apr
08

Tsy voatery hoe ny mihoso-potaka ihany no atao hoe skoto

Ny skoto dia fomba fitaizana tena misokatra ho an’ny rehetra ary mahazo miditra ao daholo na iza na iza ankoatran’ny hoe olona adala angaha. Manomboka amin’ny fahazaza dia efa azo raisina ao avokoa. Misy fiteny hoe rehefa tafiditra ao ny olona na ankizy iray dia sarotra ho azy ny miala. Misy ihany anefa ny tsy mahatanty dia miala an-daharana satria nahazo sezdra mafimafy hono na zavatra tena tsy misy dikany akory fa tsy zakany dia niala izy. Raha ho ahy anefa aloha dia rehefa tratra indray mandeha dia aleo manohy satria very maina fotsiny ny herin-tsaina sy herim-po niaretana tao. Be dia be no diso fihevitra fa hoe malotoloto na somary ratsy taiza daholo ny skoto. Tsy maintsy misy izany satria saonjo iray lohasaha ka tsy ilaozan’izay tsy hisy iray hamarara. Ny fika anefa dia angalana fafiny daholo na somary mijaly kely aza. Iny mifitsy ary no tena matsiro rehefa hitanao sy hainao no mampiasa azy. Hoy ilay mpamorona an’io Fikambanana io hoe na mafy toy inona aza ny zavatra tsy maintsy atrehana iray dia atomboy amin’ny tsiky izany fa ho hitanao fa tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto e! Dia izao koa, tsy hoe ny mahantrahantra kely sy ny ratsy tarehy ihany no liana amin’ny skotisma fa ny tena marina ny hatsaran’ny fanahy koa anie no tena jerevana e!

Eto am-pamaranana dia entanina ny tanora rehetra na antitra na tanora na zaza fa tena manamboatra sy manefy toetran’olona ny fanaovana skoto. Dia entaninina isika rehetra fa tsy mampaditra izany io fikambanana io. Andramo ka izahao fa rehefa tena tsy tafa dia miala e.

26
Apr
08

Zanakavavy sy reny: sakay sy maso

Matetika dia eritreretin’ny olona hoe tsy maintsy mifanakaiky sy tena mifandray be foana ny zanakavavy sy ny reny. Ankoatry ny hoe renikeky sy zana-bady io an! Tsy marina anefa izany satria tsy vitsy ny reny sy zanakavavy tena tsy manana fifandraisana mihitsy. Eny e, tsy hoe tsy mifampiresaka mihitsy akory no tiako tenenina eto fa mifampiteny ihany saingy tsy mifankahazo resaka mihitsy. Ny antony? be dia be: ohatra fotsiny hoe nandalo fianarana maharitra kokoa ohatra ilay zanakavavy miohatra amin’ny reniny, eo koa ilay hoe tena samihafa be mihitsy ny fomba nampianarana sy nanalehibeazana an’izy mianaka. Mety koa hoe tsy tena niriana ilay zaza sy ny sisa. Misy anefa ary tena tsy vitsy ny zaza nateraka tamin’ny fotoana niandrasana azy, efa lehibe ilay ankizivavy izao ary sady tsy ratsy tarehy no eo ho eo ihany amin’ny fianarana. Tsy manana fifandraisana tsara amin’ny reniny anefa izy ary miteraka olana goavana eo amin’ny fiainanay ilay izy satria rehefa tojo olana izy dia tsy hitany izay mba hitarainana. Ny rainy miasa, ny reny tokony ho akaikin’ny fony tsy hita ianteherana. tTsy hoe rehafa manana olana ihany akory izany fa izay tranga miseho eo amin’ny fiainany koboniny ho azy irery daholo. Tsy misy tsy mahalala hoe manimba tsikelikely ny fitazomana fihetseham-po ho an’ny tena samirery. Izao ilay ankizy na tokony hahay sy ho tafita aza dia nanjary toa verivery tadidy sy varimbariana foana. Tsy vitan’izay anefa fa rehefa lavo ilay ankizy dia vao miha ampian’ilay reny tsy niraharaha taloha hoe: zaza ratsy taiza, vendrana sy ny fanambaniana rehetra. Ny vono izany manginy fotsiny. Olona iza moa no mbola aharitra amin’izany raha tsy dia efa fo vato angaha? Iza anefa moa no nanalehibe azy tsy ilay Ray sy Reny ihany. Toe-javatra mampalahelo satria ny nantenain-kanirina indray no vao miha mampivandravandra. Marina fa samy manana ny fomba fitaizany ny olana fa mampanontany tena hoe mbola fon-dreny ihany ve izany?

25
Apr
08

Communication For Empowerment

C’est un concept tout nouveau que nous allons essayer à Madagascar. Il s’agit d’un projet qui consiste à aider les gens pour qu’ils prennent en main leurs vies, leurs destins. Au fait, quand on a la volonté mais aussi les moyens, c’est pas difficile de passer et éliminer les obstacles. Nos cibles sont les personnes vulnérables, coincés dans des endroit enclavés et isolés, les personnes marginalisés, les gens qui n’ont pas eu droit à l’éducation quoi! Il se peut que d’autres personnes ont déja essayés de faire pareil, comme nous mais cela n’a pas marché. Ce qu’on tente de faire c’est d’installer des radio locaux, former des groupes d’écoute (dont les leaders sont presque toutes des femmes). Une communication à deux sens car on forme les journalistes locaux à savoir écouter et analyser les besoins des gens du village et les gens à prendre l’habitude de vraiment identifier leurs besoins immédiats surtout par exemple la réhabilitation de certains infrastructures etc… Grace à cela, on connait ce qu’ils veulent et après on les aide à l’accomplir. C’est pas qu’on va exhaucer tous leurs voeus et souhaits mais on a des partenaires qui ont les moyens de financer mais les projets doivent etre concrets, valables et surtout d’utilités pour tout les gens du village et non pas pour certaines personnes seulement. Bref pour que cela rapporte quelque chose de bien à tous quoi!

25
Apr
08

Toe-tsaina tsy mampandroso

Efa toetra raiki-tampisaka mihitsy ve sa tsy tia fivoarana ny gasy?

Mahafinaritra aloha fa averina ao anaty fandaharam-pianarana indray ny fahalalam-pomba sy fianarana fahaiza-miaina. Marina kosa aloha fa misy tsirony sy mahafinaritra ny manao fanahy iniana manao izay andrarana nefa misy fetrany ihany izany. Dia tsy mahamenatra ny gasy sasany akory ny minia mivalan-drano na manary fako eo ambany takela-by mandrara hoe: TSY AZO ATAO NY MIVALAN-DRANO NA MANAO MALOTO ETO FA MAHAVOA SAZY. DINA: 5 000Ar. Manandrama ange hoe miteny ireny olona ireny e! Ianao indray no ompany sy vonoiny. Ny sasany mihomehy fotsiny. Tsy mahagaga raha mitazana fotsiny ny olona manoloana ny toe-javatra toy ireny. Vao omaly aho no tany amin’ny namako dia misy takela-by manoloana ny rindriny hoe: TSY AZO IVAROTANA ETO. Eo alohan’ny tranony nefa tsena fotsiny. Ny varavarana avy eo dia tsy azo vohaina fa misy mpivarotra eo dia tsy maintsy mihodidina avy any ambadika rehefa hiditra any amin’izareo. Nalaiko sary mihitsy fa mbola ho entikon eto amin’ny manaraka. Efa nankany amin’ny fokontany izy noho izany ary tsy vao indray mandeha fa nolavin’ny fokontany foana ny fangatahany. Tsy misy aleha hono ny mpivarotra, sady mampalahelo no tsy misy fidiram-bola afa-tsy io no sady mba tombony hoan’ny manodidina koa ny fisian’izy ireo satria tsy mila mandeha lavitra rehefa miantsena. Mampalahelo tokoa ny mpivarotra saingy raha ny manam-pahefana tokony hanala ireo olona ireo aza moa no miaro azy sy mamela azy malalaka hanao izay tiany. Hoy ny mpampianatray tamin’ny kilasy famaranana hoe, ho lasa fanjakan’i Baroa ny firenena. Tsy mahagaga raha mbola eto foana i Madagasikara raha ohatr’izany foana ny fandehan-javatra. Ny fanimbana fananana iombonana manginy fotsiny. Mahasosotra e?